Начало на конкурс за проектни предложения по компонент MAPS по Рамковото споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария

На 02 април, 2024 г. стартира конкурсът за проектни предложения по компонент MAPS (Многостранни академични проекти) на съвместната програма за научни изследвания, част от Споразумението. Във връзка с конкурса, на 11 април 2024 г. от 15:00 ч. Швейцарската национална научна фондация организира уебинар […]

Представяне програма Юбер Кюриен (PHC) „Рила“

На 4 април 2024 от 9 до 13 часа в Аула Магна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе конференция, на която ще се представи програма Юбер Кюриен (PHC) „Рила“. Програма „Рила“ е френско-българското партньорство по програмата Юбер […]

Програма „Научен престой на високо ниво“ от Френския институт в България

Френският институт в България към Посолството на Франция обяви програмата «Научен престой на високо ниво». Тази програма е насочена към българските изследователи във всички области на научните проучвания, франкофонски и нефранкофонски. Тя финансира краткосрочен научен престой във Франция (15 дни […]

Съфинансиране на научни проекти чрез Френския институт в България

Френският институт в България към Посолството на Франция обявява конкурс за подкрепа на научни проекти за 2024 година. Конкурсът е насочен към изследователи от български научни организации и университети с цел подпомагане, създаване и развитие на сътрудничества за съвместна дейност […]

Швейцарско-българска научна програма – промяна в условията и сроковете по компонент PROMYS и предстоящо стартиране на компонент MAPS

  Предстои отварянето на покана за кандидатстване по компонент „Многостранни академични проекти“ (MAPS: Multilateral Academic Projects) от Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз. MAPS е един от трите компонента, финансирани по Втория швейцарски принос към избрани […]

Конкурс за избор на млад учен R1 химик към научна група 3.1.2. „Хемо-ензимна катализа“ по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и […]

Конкурс за избор на млад учен към Научна група 3.2.2. “Внедряване и изследване на Модел за устойчиво развитие на защитени екосистеми” по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и […]

Швейцарско-българска научна програма – продължава набирането на проектни предложения PROMYS до 29.02.2024 г.

Продължава набирането на проектни предложения по Швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени – PROMYS. Млади изследователи, които са учили или работили в ЕС-27 или в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали […]

Конкурс за избор на установен изследовател R3 към Научна група 3.1.1. “Група за изследване и анализ на околната среда (ERA Group)” по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и […]

Конкурс за избор на установен изследовател R3 към Научна група 3.1.1. “Група за изследване и анализ на околната среда (ERA Group)” по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и […]