Форум Наука

Презентации от ФОРУМ „НАУКА 2020“

ДОЦ. Д-Р РУСАЛЕНА ПЕНДЖЕКОВА – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1

ГЛ.АС Д-Р АТАНАС ТЕРЗИЙСКИ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2