Конкурс „Факултетни проекти“ 2019/2020

Целта на конкурса е да стимулира провеждането на качественa и конкурентоспособнa научноизследователска дейност в областите, в които Пловдивският университет подготвя студенти и докторанти.

Правила Указания ФП 2019-2020 Правила за отчитане на вътрешни проекти Критерии за оценка ФП прир.-мат. и техн. науки Критерии за оценка ФП хуманитарни и обществени науки