Конкурс „Частично финансиране на научни и творчески форуми“ 2019/2020

Целта на конкурса е да стимулира разпространението на резултатите от научните изследвания и да представи научната дейност в Пловдивския университет пред специализирана и широка публика.

Документи:

формуляр частично финансиране 2019

Указания частично финансиране 2019

Правила

Правила за отчитане на вътрешни проекти