Конкурс „Стратегия за изграждане на публичен образ на ПУ“ 2019

Целта на конкурса е да се разработи стратегия за изграждане на публичен образ на ПУ „Паисий Хилендарски“ в една динамична и конкурентна среда.

Указания Стратегия за изграждане на публичен образ на ПУ 2019

Правила

Правила за отчитане на вътр 2019

Форма за кандидатстване