Програма „Научен престой на високо ниво“ от Френски институт в България

Френският институт в България приема кандидати през цялата година по програма „Научен престой на високо ниво“.   Тази програма е насочена към българските изследователи във всички области на научните проучвания, франкофонски и нефранкофонски. Тя финансира краткосрочен научен престой във Франция (15 дни или 1 месец), през който изследователят работи на място с френския екип. Стипендията покрива разходи за пребиваване, както и допълнителна здравна застраховка. Агенция Campus France оказва помощ при намирането на жилище. При необходимост може да поеме и транспортните разходи във Франция до населеното място, в което се провежда научният престой. Условие: Кандидатът да е с българско гражданство и да живее в България.    Подробна информация за програмата, сроковете и необходимите документи, можете да намерите в сайта на Френския институт в България. https://institutfrancais.bg/sejours-scientifiques-de-haut-niveau-en-france/