АС утвърждава финансираните кандидати по програма „Млади учени и постдокторанти-2“, приети с решение на УС на ФНИ при ПУ „Паисий Хилендарски“

Списък на класираните и финансирани кандидати по национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“

 № на одобреното лицеДлъжност/№ по НКПДОсновно месечно възнаграждение (с вкл. осигуровки от работодател)Брой месециПериод на изпълнение
 Постдокторанти:    
1.ПФ-1Изследовател,ПД; 242250892 000.00605.10.2022–05.04.2023
2.ПД-01-ФИФ  Изследовател,ПД; 242250892 000.00610.10.2022-10.04.2023
3.БФ-3Изследовател,ПД; 242250892 000.001005.10.2022-05.08.2023
4.ЮФ-171Изследовател,ПД; 242250892 000.00605.10.2022–05.04.2023
 Млади учени:    
5.ПФ-2  Изследовател, МУ; 242250891 200.00605.10.2022–05.04.2023
6.ФТФ-П-3Изследовател, МУ; 242250891 200.001205.10.2022-05.10.2023
7.МУ-03-ФИФИзследовател, МУ; 242250891 200.00605.10.2022–05.04.2023
8.БФ-2Изследовател, МУ; 242250891 200.00705.10.2022–05.05.2023
9.ЮФ-172Изследовател, МУ; 242250891 200.00605.10.2022–05.04.2023
10.ФД-06-ФИСН-МУ-001Изследовател, МУ; 242250891 267.00905.10.2022–05.07.2023
11.ФлФ-1Изследовател, МУ; 242250891 200.00605.10.2022–05.04.2023
№ на одобреното лицеДлъжност/№ по НКПДДопълнително месечно възнаграждение (с вкл. осигуровки от работодател)Брой месециПериод на изпълнение
 Постдокторанти:    
12.ФМИ-1Изследовател,ПД; 24225089695.001205.10.2022–05.10.2023
13.ФМИ-2Изследовател,ПД; 24225089695.001205.10.2022–05.10.2023
14.ФТФ –П-5Изследовател,ПД; 24225089800.001205.10.2022–05.10.2023
15.ФТФ-П-6Изследовател,ПД; 24225089800.001205.10.2022–05.10.2023
16.ХФ-1Изследовател,ПД; 24225089800.001005.10.2022–05.08.2023
17.ХФ -2Изследовател,ПД; 24225089800.001605.10.2022–05.02.2024
18.БФ-4Изследовател,ПД; 24225089500.00705.10.2022–05.05.2023
19.БФ-8Изследовател,ПД; 24225089500.00705.10.2022–05.05.2023
20.ФД-06-ФИСН-ПД-001  Изследовател,ПД; 24225089403.00605.10.2022–05.04.2023
21.ФД-06-ФИСН-ПД-003  Изследовател,ПД; 24225089403.001205.10.2022–05.10.2023
22.ФД-06-ФИСН-ПД-002  Изследовател,ПД; 24225089403.001205.10.2022–05.10.2023
 Млади учени:    
23.ФМИ-3Изследовател, МУ; 24225089300.001205.10.2022–05.10.2023
24.ФТФ-П-1Изследовател, МУ; 24225089400.001205.10.2022–05.10.2023
25.ФТФ-П-4Изследовател, МУ; 24225089400.001205.10.2022–05.10.2023
26.ФТФ-П-2Изследовател, МУ; 24225089400.001205.10.2022–05.10.2023
27.ФТФ-П-7Изследовател, МУ; 24225089400.001205.10.2022–05.10.2023
28.МУ-02-ФИФИзследовател, МУ; 24225089300.00705.10.2022–05.05.2023
29.ХФ-4Изследовател, МУ; 24225089800.001805.10.2022–05.04.2024
30.ХФ-3Изследовател, МУ; 24225089800.001805.10.2022–05.04.2024
31.БФ-1Изследовател, МУ; 24225089500.001805.10.2022–05.04.2024
32.БФ-7Изследовател, МУ; 24225089500.001805.10.2022–05.04.2024
33.ФлФ-2Изследовател, МУ; 24225089300.00605.10.2022–05.04.2023