Конкурс за избор на изпълнители на преводачески услуги, видеозаснемане, обработка и монтаж на видео материали по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А

 

ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за избор на изпълнители на преводачески услуги и видеозаснемане и обработка и монтаж на видео материали.

Кратко описание на услугите:

1.                  Симултанен превод български-английски-български. Предимство: говорим испански и/или румънски.

2.                  Видеозаснемане.

3.                  Обработка и монтаж на видео материали. Обработка на снимков материал.

Кандидатства се за минимум четири позиции за преводачески услуги и минимум две позиции за видеозаснемане и обработка на видео материали.

 

Срок за подаване на документи: 10 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.

Можете да кандидатствате, като подадете автобиография и други съпътстващи документи в поделение НПД до 28.05.2023 година.

Лице за контакт: Невена Милева, Директор на Поделение НПД.

Телефон: 032/261 400

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД, и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 

Дата: 18.05.2023 г.

Гр. Пловдив