Програмата „Наука за мир и сигурност“ на НАТО обяви нова процедура за кандидатстване с проекти

Уважаеми госпожи и господа,

Програмата „Наука за мир и сигурност“ на НАТО обяви нова процедура за кандидатстване с проекти.

Ново обявление за кандидатстване с проекти по програмата на НАТО „Наука за мир и сигурност“

На 10 ноември е обявен нов кръг за кандидатстване с проекти за финансиране по програмата на НАТО „Наука за мир и сигурност“ на интернет страницата на програмата и на новата платформа за кандидатстване https://natosps.grantplatform.com

Крайният срок за кандидатстване с проекти е 21 януари 2024 г. Многогодишните проекти/събития следва да са според настоящите приоритети на програмата.

Eng. MILENA GLAVCHEVA PhD Chief expert SCIENCE DIRECTORATE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE REPUBLIC OF BULGARIA
2A Knyaz Aleksandar Dondukov Blvd. 1000 Sofia, Bulgaria Tel. +359 2 9217 678 e-mail: m.glavcheva@mon.bg