Запитване във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0335

Във връзка с проект с реф. № BG16RFOP002-1.005-0335

„Провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на иновативна система за персонализиран подход при профилактика, диагностика и препоръки за лечение на дисбиоза“  ОПИК 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.005 – „Разработване на продуктови и производствени иновации“ се обявяват позиции за назначаване на изпълнители по договор по ОП „Конкурентоспособност“ с водещ Бенефициент „Гамаконсулт“ ООД.

Обява за работа биолог-микробиолог

Обява за работа биолог-ензимолог

CV се приемат до 27 май 2019 г.