Начало на конкурс за проектни предложения по компонент MAPS по Рамковото споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария

На 02 април, 2024 г. стартира конкурсът за проектни предложения по компонент MAPS (Многостранни академични проекти) на съвместната програма за научни изследвания, част от Споразумението.

Във връзка с конкурса, на 11 април 2024 г. от 15:00 ч. Швейцарската национална научна фондация организира уебинар за заинтересовани учени и организации от шестте страни-партньори, които участват в компонента MAPS: България, Хърватска, Унгария, Полша, Румъния и Швейцария. Можете да се включите в уебинара от тук.

Официалната покана, заедно с цялата необходима информация за конкурса може да намерите на сайта на Швейцарската национална научна фондация (SNSF), както и прикачена към този имейл.

*В Приложение 2, стр. 16-17, от документа с условията на конкурса (Call document) са посочени специфичните изисквания за българските кандидати.

С цел улеснение при намиране на партньори за многостранните проекти, може да използвате онлайн платформа, разработена от румънска страна

Министерството на образованието и науката предвижда да организира и информационен ден за конкурса MAPS, за което ще бъдете допълнително информирани.  

За повече информация и при допълнителни въпроси може да се обръщате към г-жа Зорница Георгиева – z_georgieva@mon.bg и г-жа Искра Йошовска – i.yoshovska@mon.bg.