Представяне програма Юбер Кюриен (PHC) „Рила“

На 4 април 2024 от 9 до 13 часа в Аула Магна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе конференция, на която ще се представи програма Юбер Кюриен (PHC) „Рила“.

Програма „Рила“ е френско-българското партньорство по програмата Юбер Кюриен (PHC). Тя се изпълнява в България от Министерството на образованието и науката, чрез Фонд „Научни изследвания“, а във Франция от Министерството на европейските и външните работи и Министерството на висшето образование и научните изследвания.

Целта на тази програма е да развие научен и технологичен обмен между изследователските лаборатории на двете страни, чрез насърчаване на нови сътрудничества и участието на млади изследователи и докторанти.

На срещата ще се представят резултатите на някои от осъществените проекти.