Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” получи грамота за най-активно висше училище

На 25 март 2019 г. на официална церемония Министерството на образованието и науката отличи за първи път най-успешните участници по програма „Хоризонт 2020”. Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева връчи грамотите за постижения на 16 организации в 9 категории. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” получи грамота за най-активно висше училище по Рамкова програма „Хоризонт 2020” за участието си в пет колаборативни изследователски проекти.

Certificate