МОН организира „Форум за млади учени“

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на образованието и науката отправя покана към младите учени, техните ментори и пост-докторанти да вземат участие в специално събитие организирано на 10 април 2019 г. от научното издателство Елзевиер и Министерството на образованието и науката, Research Eyes Open Wide: Форум за млади учени.

Младите учени днес трябва да притежават много умения, които не са директно свързани с тяхното образование.  Форумът за млади учени Science Eyes Open Wide цели да осигури платформа за обмен на идеи и да предостави възможност за придобиване на знания и умения за подготовка на публикации, за разпознаваемост и популяризиране на тяхната работа и за измерване на научните резултати.  По този повод Министерството на образованието и науката ще сподели визията си за развитие на научните изследвания в страната и научната кариера на младите учени. Фокусът на форума е насочен към всички научни области, в това число социалните и хуманитарните науки.

Място:

София, Sofia Tech Park, бул. Цариградско шосе, N 111,

Лабораторен комплекс, зала ет.1 (до етажния паркинг)

Директен линк към регистрацията: http://bit.ly/BG_YoungResearcherForum

 

Приложение:покана и програма